Huisregels

Bij ons op de visput gelden een aantal regels. Hieronder zijn de basisregels benoemd voor de visput. 

Het is verboden gebruik te maken van voerboten of andere vaartuigen op onze put.
Het is verboden gebruik te maken van spods en voerscheppen.
Het is verboden te voeren buiten je stek. Voeren mag alleen op je visstek. 
Het is verboden gebruik te maken van een bewaarzak of net.
Het is verboden open vuur te maken op de put.
Het is verboden je lijnen in het water te laten bij het tijdelijk verlaten van je stek.  
Het is verboden te vissen met 3 hengels zonder derde hengelvergunning van de visput.
Het is verboden vis mee te nemen of te doden. 
Het is verboden ons terrein te betreden buiten de openingstijden. 
Het is verboden om te gaan nachtvissen op de put zonder schriftelijk toestemming van het bestuur.
Het is verboden te vissen met gevlochten lijn. 
Het is verboden om gebruik te maken of in bezit te zijn van een katapult.
Het is verboden drijvend te vissen of te vissen met levend aas.
Het is verboden te vliegen met een drone of andere elektronische vliegobjecten boven de put.
Het is verboden een hond of andere huisdieren mee te nemen op de put. Uitzondering geldt voor hulphonden. 
Het is verboden te zig riggen.
Het is verboden te vissen tussen de invalidestijgers.

Tevens hebben wij een aantal verplichtstellingen. 

Het is verplicht om een onthaakmat te gebruiken.
Het is verplicht bij controle je legitimatiebewijs te tonen aan de controleur samen met je vergunning. 
Het is verplicht te vissen met een visvriendelijk systeem
Het is verplicht de vis na vangst zo spoedig mogelijk terug te zetten in het water.
Het is verplicht om de vis zo laag mogelijk bij de grond te houden als je ermee op de foto wilt.
Het is verplicht mee te werken aan de controle door een controleur.
Het is verplicht afval in de afvalbak te deponeren. 
Het is verplicht een passend schepnet (min 90cm) bij je te hebben en te gebruiken. Deze moet klaarliggen voor gebruik.
Het is verplicht gevangen vis terug te zetten in de put.
Het is verplicht voor gasten onder de 14 jaar te vissen onder begeleiding van een volwassenen (minimaal 18 jaar). 
Het is verplicht om in bezit te zijn van een vispas en een dagvergunning. (Uitgezonderd leden van HSV "De Dobber")

*Indien 1 van deze voorwaarden wordt geschonden zal de controleur hier een waarschuwing voor geven. Bij geen opvolging van aanwijzingen van de controleur of meerdere overtredingen van de voorwaarden kan de controleur u de toegang ontzeggen van de visput. Bij ernstigere overtredingen kan de controleur u een schorsing aanzeggen. Deze zal daarna door het bestuur beoordeeld worden. 

H.S.V. "De Dobber" Andijk
Visput Andijk