De geschiedenis van "De Dobber"

Bijeenkomst in het café van den heer Minnes op 28 september 1937.

Het doel dezer bijeenkomst is zoo mogelijk een hengelvereeniging op te richten.
Aanwezig waren de navolgende heeren: K Doef Kz., R Zandbergen, N Appel, C Minnes, G Korsman, Jn Vlaar Az, C Minnes Pz, R Bankert, P Bankert, W. Mantel Jz, C Loots, P Feenstra, J Valk, C Singer Cz, en G Griffioen.

De leiding dezer bijeenkomst werd waargenomen door den heer Zandbergen.

Aan de orde wordt gesteld:
1e. Of tot oprichting van een hengelvereniging zou worden besloten. Ieder der aanwezigen was hiervoor, zoodat de oprichting een feit was.
2e. Aan de vereeniging een naam te geven. Na vele geopperde namen werd met algemeene stemmen besloten de vereeniging de naam “De Dobber” te geven.

Dit zijn de eerste regels van de allereerste notulen van “De Dobber”in 1937, dat is al een hele tijd geleden.
De vereniging werd op 28 september dat jaar opgericht en startte met 15 leden.
Het eerste bestuur werd gevormd door de heren Doef, Griffioen en Zandbergen.
Het domein van “De Dobber” is de Oosterput, ontstaan na afgraving van grond die werd gebruikt voor de dijkverzwaring na een zware storm in 1916.
Er was ook een Westerput, die is gedempt met huisvuil.
Later is daar parkje “De Put” aangelegd.
De beide putten zijn dus gebruikt voor de recreatie.
Wist u trouwens dat ze Brouwersputten genoemd werden?
Het heeft niets met bier te maken, het komt omdat het land waar de beide putten uitgegraven zijn, voor 1918 eigendom was van Jan Brouwer Dz. een welvarende boer zonder kinderen, gehuwd met Grietje Boeder.
De familie Boeder bezat veel bunders land ten oosten van de “puttenbrouwer”, tot aan de Weedsloot en tenzuiden daarvan, over de Knokkel.
Het is maar dat je het weet.

Inmiddels is het 50 jarig bestaan ook alweer een hele tijd geleden gevierd.
Dat is 17 oktober 1987 geweest.
Er stond toendertijd een foto in “De Andijker”van het bestuur en enkele leden.
In 2007 bestond de HSV 70 jaar, we vierden dit met de opening van het aangepaste gedeelte van het clubhuis en ook het clubhuis inclusief het toilet toegankelijk te maken voor iedereen.


H.S.V. "De Dobber" Andijk
Visput Andijk