Aanmelden Algemene Leden Vergadering 2020

Beste Leden!

Zoals inmiddels bekend vindt binnenkort de algemene ledenvergadering plaats. 
Aanmelden voor de algemene ledenvergadering kan via het onderstaand formulier. 

Let op: Aanmelden is alleen mogelijk als lid van HSV De Dobber Andijk. HSV De Dobber Andijk
Visput Andijk