Klacht indienen

Heeft u een probleem ervaren op de put? 
Dan kunt u altijd een klacht indienen bij ons.

*Onder het klachtenformulier hebben wij alvast enkele vragen voor u beantwoord.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over vrijwel alle onderwerpen. 
Enkele voorbeelden kunnen zijn, 

- Problemen met een medevisser.
- Intimidatie door een lid van HSV de Dobber of gast
- Klacht over een vrijwilliger, bestuur- of commissielid.
- Klacht over handelswijze van de vereniging of haar bestuur
etc. 

Kan mijn klacht anoniem?

Ja, u kunt uw klacht anoniem indienen bij ons. 

Echter willen wij u erop attenderen dat het anoniem melden van een klacht bij een persoonlijk conflict of handelingswijze van een controleur ervoor kan zorgen dat uw klacht niet verholpen kan worden. Uiteraard zullen wij uw klacht serieus nemen en behandelen.


Hoe snel behandelen jullie mijn klacht?

Wij proberen uw klacht binnen 24 uur te verwerken

Uiteindelijk proberen wij uw klacht binnen 7 dagen op te lossen.


Wat kan er gebeuren na mijn klacht?

Er wordt onafhankelijk gekeken naar uw klacht. 

Mocht het nodig zijn, kan het zijn dat wij een 'hoorzitting' houden. Dit is van toepassing op ernstigere feiten. Uiteindelijk zal er worden besloten of er sancties volgen. Ook kan uw klacht sneller afgehandeld worden door direct te kunnen overgaan tot een oplossing. U krijgt, indien u dat wenst, hier een terugkoppeling over.

H.S.V. "De Dobber" Andijk
Visput Andijk